ثقلین
TasvirShakhesGhomshei

اشراق نور حضرت حقّ

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هنگامی که عارف به دیده‌ی باطن، آفتاب وجود حق و اشراق اعظمِ تامّ فوق التّمامِ الهی را دید، و آن نور اَقهرِ اَنور اَشدِّ فوق ...

TasvirShakhesGhomshei

روح قوی و قدسی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر روحی [که] شوقش به اطاعت و پیروی از آن نفوس قدسی الهی [انبیاء و اوصیاء] بیشتر، و عشق او به تعلیمات آنان زیادتر است، ...

TasvirShakhesGhomshei

غفلت و حرمان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

حیرت این‌جاست که: نفوس بشر چگونه اکثر از مشاهده‌ی حُسن بی‌حدّ الهی، غافل و از شهود جمال انوار قاهره‌ی عقلیه‌ی عالم تجرّد، بی‌بهره و از ...

TasvirShakhesGhomshei

فروغ عشق یار

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

تا به واسطه‌ی غلبه‌ی سِرّ خدا هر فکر و اندیشه از دل بیرون نرود، و تمام مدارک و حواس بشری تعطیل نشود، و جَبل اِنیّت ...

TasvirShakhesGhomshei

تهذیب و معرفت، هدف ادیان الهی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

مقصود از بعثت رسولان حق و از بسط سیاسات الهیّه و حکمت وضع احکام و انواع عبادات، تزکیه و تصفیه‌ی نفس و تهذیب روح است؛ ...

TasvirShakhesGhomshei

ز بس بستم خیال تو

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر چه شخص بیشتر سالک الی الله در سیر و سفر به سوی خدا، جهات خواهش‌ها و امیال و عشق و اشتیاقات خود را محو ...

TasvirShakhesGhomshei

مراحل چهارگانه‌ی تکامل انسان

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

مراتب چهارگانه‌ی عقل عملی و نیروی کنش را… به چهار مرتبه‌ی کلّی از نظر اخلاق و تکمیل نفس ناطقه تقسیم کنند: مرتبه‌ی اوّل: مقام تجلیه، ...

TasvirShakhesGhomshei

معنای ژرف «معیّت حقّ با اشیاء»

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

باید دانست که معنیِ معیّت حق با اشیاء، و این‌که خدا با همه و خارج از همه است، یک معنی بزرگ مهم و تعلیم عالی ...

TasvirShakhesGhomshei

محبوب حقیقی

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

انسان را غایت و معشوق، خداست که فرمود: یَا ابْنَ آدَمَ، خَلَقْتُ الْأَشْیَاءَ لِأَجْلِکَ وَ خَلَقْتُکَ لِأَجْلِی.«ای انسان، همه را برای تو آفریدم و تو ...

TasvirShakhesGhomshei

درجات معرفت خداوند

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

مقام معرفت را درجات و مراتب بسیار است بل بی‌حدّ است؛ و هر عارفی از عارفان بالله به مرتبه‌ای از انوار معرفت حق نائل می‌شود؛ ...

TasvirShakhesGhomshei

تفاوت انسان‌ها

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

سرّ این‌که نوع مردم یعنی اکثری از آن‌ها نظرشان محدود به عالم مادّه و نشئه‌ی حس است و به لذّات حیوانی بدن پیچیده و از ...

TasvirShakhesGhomshei

دیدار حق متعال

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

در اخبار معصوم (ع) و قواعد علمی، رؤیت [خداوند] به چشم، محال و به قلب، ممکن است… رؤیت متّعلق به حقّ، به معنیِ حقیقت رؤیت ...

TasvirShakhesGhomshei

حکمت و عدالت

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

نفس ناطقه را از لطف الهی، دو قوّه عطا شده است: یکی قوّه‌ی عقل نظری (نیروی دانش و فکرت)؛ و یکی قوّه‌ی عقل عملی (نیروی ...

TasvirShakhesGhomshei

پرسش و پاسخی عمیق

گزیده‌هایی از بیانات حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی الهی قمشه‌ای (رض)

هر گاه در نظر اهل بحث و جدل، معرفت الله مشکل آید که چون معرفت به کُنهِ حقیقت حق، محال و ممتنع است؛ پس این ...

صفحه 3 از 612345...قبلی »