ثقلین
TasvirShakhes-OstadAAli-450-ThaqalainSite

سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-449-ThaqalainSite

ماهِ رمَضان آمد، اِی یارِ قَمَر سیما

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-448-ThaqalainSite

چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-447-ThaqalainSite

راه کسب صفات نیک

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-446-ThaqalainSite

جایگاه خواص در جامعه

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-445-ThaqalainSite

آثار اعمال ما در دنیا و آخرت

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-444-ThaqalainSite

عدالت اقتصادی در جامعه مهدوی

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-443-ThaqalainSite

چشم جای گوش را نمی گیرد ….

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-442-ThaqalainSite

چگونه سر ز خجالت برآورم بر دوست

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-441-ThaqalainSite

پس خدا آن قوم را بوزینه کرد

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-440-ThaqalainSite

در این شب سیاهم گم گشت راه مقصود

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-439-ThaqalainSite

ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-438پ-ThaqalainSite

علاج درد مشتاقان طبیب عام نشناسد

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-OstadAAli-437-ThaqalainSite

چو دوش آمد خیال او به خواب اندر تفضل جو

کلیپ صوتی از بیانات حجت الاسلام عالی
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 3312345...102030...قبلی »