آل‌یاسین هم زیاد بخوانید… توسّل به حضرت [حجّت (عج)] کنید و بخواهید که مشکلات دنیا و آخرت و سیر و سلوک شما را برطرف کنند؛ چون حضرت، ولیّ عصر است و اختیار ما با اوست.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۵۰