همه ساله پیش از شروع سال جدید تحصیلی اردوی افتتاحیه مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در مشهد مقدس برگزار می‌شود. در سال ۹۶ نیز این برنامه از تاریخ ۲۷ تا ۳۱ مردادماه همراه با برنامه‌های علمی، آموزشی، ورزشی، فرهنگی و تربیتی در حال برگزاری است.

در این مراسم آیت الله کاظم صدیقی تولیت مدرسه علمیه امام خمینی(ره) درباره جایگاه طلاب، شیوه طلبگی طلبه، ساده زیستی و مواردی از این قبیل سخنرانی کردند. 

ضمنا تولیت محترم مدرسه علمیه امام خمینی(ره) ضمن تشکر از زحمات حجت الاسلام مهدی رنجبریان مدیر سابق مدرسه علمیه امام خمینی(ره)، حجت الاسلام محسنی را به عنوان مدیریت جدید این مدرسه منصوب کرد.

شایان ذکر است در اردوی افتتاحیه سال جدید تحصیلی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در مشهد مقدس، طلاب ضمن آشنایی با برنامه‌های سال جدید مدرسه از محضر علمای حوزه و کارشناسان مباحث تربیتی نیز استفاده می‌کنند. 

گفتنی است؛ تعداد ورودی‌های جدید سال جدید تحصیلی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) ۴۰ نفر، طلاب انتقالی ۵۰نفر و مجموع طلاب این حوزه ۳۰۰ نفر میباشد که از این تعداد ۲۰۰ نفر در این اردو شرکت نموده اند.

Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (11)Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (1) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (25) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (24) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (23) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (22) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (21) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (20) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (19) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (18) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (17) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (16) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (15) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (14) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (13) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (12)Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (10) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (9) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (8) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (7) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (6) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (5) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (4) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (3) Ordooye96Mashhad-Thaqalain_IR (2)