بسم الله الرحمن الرحیم

خداوند متعال هدف آفرینش انسان را عبودیت خود معرفی فرموده و راه تحقق آن را سرسپردگی نسبت به اوامر و نواهی حق دانسته است. مهمترین جلوه پرستش حق تعالی را نخست می‌توان تشخیص قوانین الهی و در مرحله بعد تطبیق اعمال و رفتار بر این مهم دانست.

با توجه به توسعه روز افزون موضوعات و به تبع آن مسائلی که انسان معتقد به رعایت حق الطاعه در عرصه های مختلف فردی و اجتماعی، نیازمند فهم و دریافت حکم آن است و از سوی دیگر تشکیل نظام اسلامی و گستره مسائل پیش روی حکومت داری الهی، یکی از الزامات بدیهی حوزه ایجاد بستر مناسب جهت تربیت طلاب آشنا با شیوه‌های صحیح اجتهاد بر مبنای فقه جواهری است؛ شیوه ای که ابتنای آن بر روش قویم و مستحکم فقه اهل بیت علیهم السلام استوار گشته است.

 حوزه تهران با توجه به حضور در ام القرای نظام اسلامی، کانون توجه و نیاز گسترده به نظریه‌های متقن و پویای فقهی است و آمادگی و ظرفیت بیشتری برای درک دقیق و همه جانبه‌تری از مسائل علمی دارد و از این رو نیاز به تربیت فضلای برخوردار از صلاحیت های پیش گفته علمی است که می‌تواند در عرصه تولید علم و نظریه پردازی بخشی از این درخواست ها را پاسخ گوید.  

حوزه علمیه امام خمینی ره تهران در سال ۱۳۸۲ش توسط عالم ربانی حضرت آیه الله صدیقی دامت برکاته و درپی توصیه های متعدد بزرگان با حداقل امکانات راه اندازی شد و طولی نکشید که با عنایات حضرت حق در شمار حوزه های موفق تهران به شمار آمد و در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی درخشیدن گرفت.

 اینک این حوزه جوان و امیدوار به امدادهای الهی و مستعد بالندگی با توجه به شرایط زمان و مکان و درک رسالت خود در پیشگاه حضرت ولی عصرعج و نظام اسلامی عزم آن دارد قدم هایی برای تحقق این مهم بردارد ویکی از اولویت های برنامه خود را ورود به عرصه تفقه و اجتهاد تشخیص داده است و امید آن دارد بتواند با  تفضل و امداد الهی در این مسیر موفق و سربلند گردد.

 

درحال تکمیل است…