مناسبترین زمانهاى آمیزش عبارت است از:

۱ – عصر روز جمعه،

۲ – ظهر روز پنج شنبه،

۳ – در شب اول ماه رمضان،

۴ – شبهاى دوشنبه، سه شنبه، پنج شنبه و جمعه.[۱]

 

 

پی نوشت


[۱] – العروه الوثقى، النکاح، م ۱۱٫