زمانى که بچه (دختر یا پسر) خوب و بد را در نگاه جنس مخالف فهمیده و احتمال تحریک شهوت در او برود، سن تمیز است.[۱]  

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – توضیح‌المسائل مراجع، م ۲۴۳۵، ۲۴۳۳؛ نورى، توضیح‌المسائل، م۲۴۳۱؛ العروه الوثقى، ج۲، (النکاح) م۳۵؛ وحید،توضیح‌المسائل، م ۲۴۴۴ و خامنه‌اى، سایت، نگاه.