همه مراجع: ساخت و خرید و فروش انگشتر طلاى مخصوص مردان، جایز نیست.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س۹۷۰ و ۹۷؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۵۳۲؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات، س۴۴۷؛امام، استفتائات، ج۲، (کسب‌هاى حرام)، س۱۴ و ۱۳؛ صافى، هدایه‌العباد، ج۱، ۱۶۸۹؛ تبریزى، التعلیقه علىمنهاج‌الصالحین، (المکاسب المحرمه)، م۸؛ بهجت، وسیله النجاه، ج۱، م۱۴۴۱ و ۱۴۴۲؛ مکارم، استفتائات، ج ۱، س۶۲۸ و دفتر: سیستانى و وحید.