همه مراجع (به جز مکارم): دریافت مدال طلا اشکال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جایز نیست.[۱]

آیت‌الله مکارم: دریافت مدال طلا اشکال ندارد؛ ولى به گردن انداختن آن براى مردان جایز نیست، مگر در موارد ضرورت.[۲]

تبصره. چنانچه مدال‌هاى یاد شده از آب طلا باشد، اشکال ندارد.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات، س۴۴۶؛ توضیح‌المسائل مراجع، م۸۳۲؛ نورى، توضیح‌المسائل، م۸۳۳؛ وحید،توضیح‌المسائل، م۸۳۸٫

[۲] – مکارم، استفتائات، ج۱، س۱۳۶٫