همه مراجع (به جز فاضل): اگر به آن صدق طلا نمى‌کند، اشکال ندارد.[۱]

آیت‌الله فاضل: استعمال آن، جایز نیست.[۲]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – امام، استفتائات، ج۱، (لباس نمازگزار)، س۵۳؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات، س۴۴۳؛ صافى، جامع‌الاحکام، ج۲،س۱۷۳۸؛ مکارم، نورى و سیستانى، تعلیقات على‌العروه، (لباس المصلى)، الخامس؛ دفتر: بهجت، وحید، صافى وتبریزى.

[۲] – تعلیقات على‌العروه، ج۲، (لباس المصلى)، الخامس.