همه مراجع: اگر واقعاً شک پیدا شد، استفاده از آن اشکال ندارد.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – العروه‌الوثقى، ج۱، (لباس المصلى)، م۲۱٫