همه مراجع (به جز مکارم و فاضل): اگر از جنس طــلا باشــد، جایـز نیســت؛ هرچند به رنگ سفید باشد.[۱]

آیات عظام مکارم و فاضل: استفاده از طلاى سفید، براى مردان جایز نیست.[۲]

تبصره. هیچ گونه اختلافى بین فقیهان در مسئله یاد شده نیست و همگى معتقدند: اگر طلاى سفید از جنس همان طلاى متعارف بین مردم باشد (ذهب) استفاده از آن جایز نیست؛ ولى برخى مانند آیات عظام مکارم و فاضل با بررسى موضوع و کسب آگاهى از اهل خبره به این نتیجه دست یافته‌اند که طلاى سفید، همان طلاى متعارف است که تنها رنگ آن را تغییر داده‌اند.

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – تبریزى، استفتائات، س۲۱۹۴؛ نورى، استفتائات، ج۲، س۵۱۷؛ امام، استفتائات، ج۱، (لباس نمازگزار)، س۵۲؛ سیستانى، sistani.org، (زینت)، س۲؛ صافى، جامع‌الاحکام، ج۲، س۱۷۳۷؛ خامنه‌اى، اجوبه‌الاستفتائات، س۴۴۳؛دفتر: بهجت، وحید.

[۲] – مکارم، استفتائات، ج۱، س۸۱۱؛ فاضل، جامع‌المسائل، ج۱، س۹۶۹٫