همه مراجع: اگر از گندم، جو، خرما، برنج و مانند اینها داده شود، کفایت مى‌کند و قوت غالب لازم نیست.[۱]

 

منبع:نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها / مؤلف: سید مجنبی حسینی/پرسش وپاسخ دانشجویی


[۱] – خامنه‌اى، استفتاء، س ۸۸۵ ؛ العروه الوثقى، ج ۲، زکاه الفطره، الفصل السادس.