سوال – فشار قبر چگونه است ؟ آیا واقعا دیوارهای قبر به هم آمده و به مرده فشار می دهد ؟
 برای روح که از بدن مفارقت نموده تمثل می شود که گویا قبر ، او را فشار می دهد ، نه اینکه حقیقتا قبر جسد را فشار دهد . چنانکه امور دیگر که بنابر روایات در قبر رخ می دهد از قبیل نشستن در قبر ، و خوردن سر مرده به سنگ لحد و غیره ، (۱۵۳) همگی تمثل است .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد