سوال –  خداوند درباره کسانی که در راه خدا کشته شده اند ، می فرماید : و لاتحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا ، بل احیاء عند ربهم یرزقون . (آل عمران : ۱۶۹)
هرگز کسانی که را که در راه خدا کشته شده اند ، مرده مپندارید ، آنان زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند .
سوال این است که اینان چگونه زنده اند و حال اینکه ما می بینیم که روی زمین مرده افتاده و از بین رفته اند ؟
 (احیاء عند ربهم ) یعنی در مقام قرب هستند و روزی داده می شوند . (یرزقون ) در عین اینکه شما می بینید که آنان روی زمین افتاده اند .
و اساسا (موت ) در عرف قرآن عبارت است از انتقال از نشاه ای به نشاءه دیگر و اختصاص به شهید یا غیر شهید ندارد . خداوند متعال می فرماید : نحن قدرنا بینکم الموت ، و ما نحن بمسبوقین (واقعه : ۶۰) یعنی ما مرگ را در میان شما مقدر نمودیم ، و کسی بر ما سبقت نجسته است ؛ منتهی در ادامه می فرماید : علی ان نبدل امثالکم و ننشاکم فیما لاتعلمون (واقعه : ۶۱) یعنی بر این اساس که امثال شما را به جای قرار دهیم ، و شما را به نشاءه ای که از آن اطلاع ندارید ، منتقل کنیم .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد