سوال –  آیا تفسیری که به (محیی الدین ) منسوب است ، نوشته ایشان است یا دیگری ؟
معروف است که نوشته (عبدالرزاق کاشانی ) است .

 

منبع: ۶۶۵ پرسش و پاسخ در محضر علامه طباطبایی قدس سره؛ نشر نهاوندی؛ مؤلف: محمدحسین رخ‌شاد