برای دیدن تصویر در انداره اصلی روی آن کلیک کنید.

11222
.
.
.

تقدیم به رهبر نیجریه شیخ ابراهیم زاکزاکی…

غریب هستی و جز خون تو گواهی نیست
که از قبیله‌ی جُونی و کم‌گناهی نیست

به جرم عشق، به جرم محبت مولا
تو را درست گرفتند، اشتباهی نیست

پی تهیه‌ی حلوای نقد پاریس‌اند
کسی به فکر تو اصلاً در این نواحی نیست

تو اتکا به کسی جز خدا نخواهی کرد
که لطف «شیخ عجم» گاه هست و گاهی نیست

بگو به یوسف ما که برادری با سگ
به جز فتادن از چاله‌ای به چاهی نیست

کدام باد تواند تو را تکان بدهد
که گفته است که این کوه غیر کاهی نیست

چهار اسماعیلت ذبیح عشق شدند
خوشا دلت، دل بی‌داغ قتلگاهی است

به روسیاهی من، نیست روسپیدی اگر
به رو سپیدی تو هیچ روسیاهی نیست

قسم به خانه‌ی ویران تو که در محشر
به جز نگاه علی هیچ سرپناهی نیست

بلندشو، نفست گرم، شیخ ابراهیم…
بگو، علی که جز این راه هیچ راهی نیست

محسن عرب خالقی