امیدوارم روز خوب و با برکتی داشته باشید و خود را برای نماز اوّل وقت آماده کنید؛ چون در روایت است که امام صادق (ع) فرمودند: «برای انسان خیر و فضیلت نماز اوّل وقت نسبت به آخر وقت، از خیر فرزندانش و مالش بیشتر است».[۱]

یعنی درست است که فرزند و مال خوب است و با فرزند صالح و مالِ خوب می‌شود کارهای شایسته کرد و همین‌طور مال و فرزند دارای فضیلت‌های آشکار هستند؛ ولی اوّل وقت را رعایت کردن و این‌که کوشش کنیم نمازمان را در اوّل وقت بخوانیم، این عمل فضلش از آن مال‌ها و فرزندان و کارهای نیک که به وسیله‌ی مال و فرزند می‌کنیم، بیشتر است.

پیامبر اسلام (ص) و ائمه‌ی اطهار (ع) کوشش می‌کردند، در اوّل وقت نماز بخوانند. ما هم سعی کنیم، نمازمان را در اوّل وقت، با نشاط و با رغبت بخوانیم. نسبت به این امر در هر حالی که هستیم کوشا باشیم تا إن‌شاءالله در روز قیامت، وقتی نامه‌ی اعمالمان را به دست راستمان می‌دهند، همه‌ی نمازهایمان را اوّل وقت ثبت شده باشد.

همین الآن که نزدیک وقت نماز است بلند شویم و خودمان را برای نماز و صحبت با خدا آماده کنیم.

منبع: کتاب لحظه های عروج؛ انتشارات پیام هادی علیه السلام


[۱]ـ کافی، ج ۳، ص ۲۷۴، ح ۷٫ سند حدیث صحیح است (مرآه العقول، ج ۱۵، ص ۲۹).