رهبری مطرح نیست، خدمتگزاری مطرح است، اسلام ما را موظّف کرده که خدمت کنیم.

در اسلام و پیش من رهبری مطرح نیست، برادری مطرح است.

من با مردم ایران برادر هستم، و خود را خادم و سرباز آنان می‌دانم.

من آمده‌ام که بزرگواری شما را حفظ کنم من آمده‌ام که دشمن‌های شما را زمین بزنم.

پیش من مکان معیّنی مطرح نیست، عمل به تکلیف الهی مطرح است، مصالح عالیۀ اسلام و مسلمین مطرح است.

برای من مکان مطرح نیست، آنچه مطرح است مبارزه بر ضدّ ظلم است؛ هر جا بهتر این مبارزه صورت بگیرد، آن‌جا خواهم بود.

من اکنون قلب خود را برای سر نیزه‌های مأمورین شما حاضر کرده‌ام، ولی برای قبول زورگویی‌ها و خضوع در مقابل جبارهای شما حاضر نخواهم کرد.

من برای چند روز زندگی با عار و ننگ ارزشی قائل نیستم.

اگر خمینی هم با شما سازش کند، ملّت اسلام با شما سازش نمی‌کند.

امیدوارم که خمینی از راه مستقیم اسلام، که مبارزه با قدرت‌های ستمگر است هیچ‌گاه منحرف نشود.

من بارها اعلام کرده ام که با هیچ کس، در هر مرتبه‌ای که باشد عقد اخوّت نبسته‌ام؛ چهارچوب دوستی من، در دستی راه هر فرد نهفته است.

من اعلام می‌کنم که هر کس به من نسبت بدهد مطلبی را که بر خلاف دستورات اسلامی است، دروغ گفته است.

این جانب با تمام طاقت، در حصول وحدت همۀ اقشار ملّت مسلمان کوشش کرده و می‌کنم.

اگر چنانچه توطئه زیاد شد با مشت خنثی می‌کنیم.

از خدا می‌خواهم تا با بسیجیان محشور گرداند، چرا که در این دنیا افتخارم این است که خود بسیجی ام.

خون و جان ناقابل خویش را برای ادای واجب حقّ و فریضۀ دفاع از مسلمانان آماده نموده‌ام، و در انتظار فوز عظیم شهادتم.

من امیدوارم به فوز اِحدی الحُسنیین نایل شوم: یا پیشرفت مقصود و اقامۀ عدل و حق، یا شهادت در راه آن راه حق است.

* نهضت ما قائم به شخص نیست، نهضت ما همگانی است، همۀ ملّت رهبرند، همه بیدار شده‌اند.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)