شما کشاورزان بزرگترین پشتیبان ملّت هستید.

در هر کشور کارگرد و کشاورز اساس آن کشور هستند؛ اساس اقتصادی کشور بسته به کار کارگر و کشاورز است.

کشاورزان و کارگران اساس استقلال کشورند.

جهاد کشاورزها این است که کشاورزی شان را تقویت کنند.

اسلام با سرمایه‌داری ظالمانه و بی‌حساب، و محروم‌کنندۀ توده‌های تحت ستم و مظلوم موافق است، بلکه آن را به طور جدّی در کتاب و سنّت محکوم می‌کند و مخالف عدالت اجتماعی می‌داند.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)