ملّت ایران خواستار عدالتند و آزادی و استقلال؛ معتقدند جز در سایۀ اسلام و با قوانین اسلام به آن نمی‌رسند.

خروج از اعتدال و عالت الهی و صراط مستقیم، انحراف است و اجتناب از این وظیفه‌ای الهی است.

در راه حق و اقامۀ عدل الهی و کوتاه کردن دست مشرکان زمان باید سر از پا نشناخت، و از هر چیزی حتّی مثل “اسمعیل ذبیح الله” گذشت که حقّ جاودانه شود.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)