اکثر این خوی‌های فاسد از طبقۀ مرفه به مردم دیگر صادر شده است.

طبع کاخ‌نشینی منافات دارد با تربیت صحیح، منافات دارد با اختراع و تصنیف و تألیف و زحمت.

تزلزلی که در بین کاخ‌نشین‌ها هست در بین کوخ‌نشین‌ها نیست؛ آرامشی که این طبقۀ محروم دارند، آن طبقه‌ای که به خیال خودشان در آن بالاها هستند ندارند.

آن روزی که رئیس جمهوری ما خدا نخواسته- از آن خوی کوخ‌نشینی بیرون برود و به کاخ‌نشینی توجّه بکند، آن روز است که انحطاط برای او و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می‌شود.

کاش کاخ‌نشینان حال دردمندان ما را مشاهده می‌کردند، تا به جنایات دولت جبّار آمریکا دامن نزنند!

یک موی سر این کوخ‌نشینان و شهید دادگان به همۀ کاخ‌ها و کاخ‌نشینان جهان شرف و برتری دارد.

این پایین‌شهری‌ها و این پابرهنه‌ها به اصطلاح شما!- این‌ها ولی نعمت ماها هستند.

اگر همراهی این توده‌های محروم نبود، حکومت نمی‌توانست برقرار باشد.

آن‌هایی تا آخر خط با ما هستند که درد فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)