ما از خدا هستیم همه، همۀ عالم از خدا است، جلوۀ خدا است؛ و همۀ عالم به سوی او بر خواهد گشت. پس چه بهتر که برگشتش اختیاری باشد و انتخابی، و انسان انتخاب کند شهادت را در راه خدا، و انسان اختیار کند موت را برای خدا و شهادت را برای اسلام.

(خطاب به خانوادۀ شهدا:) شما چشم و چراغ این ملّتید.

خانواده‌های و اسرا و مفقودین و جانبازان، خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده‌اند و بعد از این نیز- به یاری خدا- پاسداران آن خواهند بود.

شما خانواده‌های شهدا و معلولین و مجروحین، نشان دادید که هرگز اجازه نمی‌دهید استعمار بر مقدّرات این کشور سایه افکند.

شهدای انقلاب بزرگ، چون شهدای صدر اسلام، در پیشگاه مقدّس ربوبی، ارزشمند و مورد عنایت حق تعالی و اولیای اسلام ارزشمند خواهند بود.

خدمت شما به آن‌ها خدمت به نبی اکرم است، خدمت به انبیا است.

(خطاب به مسئولین بنیاد شهید:) خدمت شما ارزشمندترین خدمت‌ها است.

قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان، زبان گویی است که به عظمت روح جاوید آنان شهادت می‌دهد.

(خطاب به فرزندان شاهد:)

شما گواهان صادق و یادگاران عزم‌ها و اراده‌ها استوار و آهنین، نمونه‌ترین بندگان مخلص حقید.

کارنامۀ نورانی شهادت و جانبازی عزیزان شما، گواه صادقی بر کسب بالاترین امتیازات و مدارج تحصیلی معنوی آنان است، که با مهر رضایت خدا امضا شده است؛ و کارنامۀ شما در گرو تلاش و مجاهدت شما است.

زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسۀ اراده است، و سعادت و شقاوت هر انسانی، به ارادۀ همان انسان رقم می‌خورد.

مفقودین عزیز محور دریای بی‌کران خداوندی‌اند، و فقرای ذاتی دنیای دون در حسرت مقام والای‌شان در حیرتند.

مجروحین و معلولین خود چراغ هدایتی شده‌اند که در گوشه گوشۀ این مرز و بوم، به دین باوران راه رسیدن به سعادت آخرت را نشان می‌دهند.

شما خودتان زبان گویای افتخار هستید، زبان گویای اسلام هستید.

آن‌هایی که برای خودشان و برای قدرت خودشان، خون شما جوان‌ها را و شما معلول‌ها را وسیله قرار می‌دهند از فطرت انسانی خارجند.

هرچه انقلاب اسلامی دارد، از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)