هیچ شغلی به شرافت مادری نیست.

خدمت مادر به جامعه از خدمت معلّم بالاتر است، و از خدمت همه کس بالاتر است.

اوّل مدرسه‌ای که بچّه دارد دامن مادر است.

در دامن، بچّه‌ها بهتر تربیت می‌شوند تا پیش استادان.

دامن مادر بزرگترین مدرسه‌ای است که بچّه در آن‌‌جا تربیت می‌شود.

مادر خوب، بچۀ خوب تربیت می‌کند.

اگر مادرها، مادرهای با فضیلت باشند، اولاد با فضیلت تحویل می‌دهند.

خدای نخواسته -اگر مادر منحرف باشد، بچّه از همان دامن مادر منحرف بیرون می‌آید.

شما خانم‌ها شرف مادری دارید، که در این شرف از مردها جلو[تر] هستید.

درست شدن کشورها مرهون شماها است، مرهون شما مادر‌ها است، خرابی و آبادی کشورها تابع شماها است.

ملّتی که خواهران و مادران دلیرش، افتخار به مرگ جوانان برومندش می‌کند که در صف شهدا هستند، پیروز است.

اساساً تربیت از دامان پاک مادر و جوار پدر شروع می‌شود؛ و با تربیت اسلامی و صحیح آنان، استقلال و آزادی و تعهّد به مصالح کشور پایه‌ریزی می‌شود.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)