زن نقش بزرگی در اجتماع دارد، زن مظهر تحقّق آمال بشر است.

زن مربّی انسان است.

از دامن زن مرد به معراج می‌رود.

زن یکتا موجودی است که می‌تواند از دامن خود، افرادی به جامعه تحویل دهد که از برکات‌شان یک جامعه، بلکه جامعه‌ها به استقامت و ارزش‌های والای انسانی کشیده شوند.

نقش زن در جامعه بالاتر از نقش مرد است؛ برای این‌که زنان، بانوان، علاوه بر این‌که خودشان یک قشر فعّال در همۀ ابعاد هستند، قشرهای فعّال را در دامن خودشان تربیت می‌کنند.

من در جامعۀ زن‌ها یک جور تحوّل عجیبی می‌بینم که بیشتر از تحوّلی است که در مردها پیدا شده.

زنان در عصر ما ثابت کردند که در مجاهده همدوش مردان، بلکه مقدّم بر آنانند.

ما مفتخریم که بانوان و زنان، پیر و جوان و خُرد و کلان، در صحنه‌های فرهنگی و اقتصادی و نظامی حاضر، و همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعّالیّت دارند.

بانون رهبر نهضت ما هستند.

مردان ما مرهون شجاعت‌های شما زن‌های شیردل هستند.

ما بسیاری از موفّقیّت‌ها را مرهون خدمت‌های شما بانوان می‌دانیم.

خدمت مردها هم، بسیارش مرهون خدمت زن‌ها است.

بانوان ایران، در این نهضت و انقلاب سهم بیشتری از مردان دارند.

این پیروزی را ما از بانوان داریم قبل از این‌که از مردها داشته باشیم.

آنچه که در ایران بزرگتر از هر چیز بود، تحوّلی است که در بانوان ایران حاصل شد.

ملّتی که بانوانش در صف مقدّم برای پیشبرد مقاصد اسلامی هست آسیب نخواهد دید.

اگر زن‌های انسان‌ساز از ملّت‌ها گرفته بشود، ملّت‌ها به شکست و انحطاط خواهند رسید.

صلاح و فساد یک جامعه، از صلاح و فساد زنان در آن جامعه سرچشمه می‌گیرد.

شما مردان و زنان تاریخ، باید پایداری در راه کوبیدن ستمکاران و دفاع از حق را به جهانیان و نسل‌های آینده ثابت کنید.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)