اسلام به زنان آزادی داده است.

اسلام با آزادی زن نه تنها موافق است، بلکه خود پایه‌گذار آزادی زن در تمام ابعادی وجودی زن است.

تشیّع نه تنها زن را از صحنۀ زندگی اجتماعی طرد نمی‌کند، بلکه آنان را در جامعه، در جایگاه رفیع انسانی خود قرار می‌دهد.

در نظام اسلامی، زن همان حقوقی را دارد که مرد دارد: حقّ تحصیل، حقّ کار، حقّ مالکیت، حقّ رأی دادن [و] حقّ رأی گرفتن.

از [نظر] حقوق انسانی، تفاوتی بین زن و مرد نیست، زیرا که هر دو انسانند؛ و زن حق دخالت در سرنوشت خویش را همچون مرد دارد.

زن مانند مرد آزاد است که سرنوشت و فعّالیت‌های خود را انتخاب کند.

در نظام اسلامی، زن به عنوان یک انسان می‌تواند مشارکت فعّال با مردان، در بنای جامعۀ اسلامی داشته باشد.

اسلام زن‌ها را نجات داده است از آن چیزهایی که در “جاهلیت” بود؛ آن‌قدری که اسلام به زن خدمت کرده است خدا می‌داند- به مرد خدمت نکرده است.

ما می‌خواهیم زن در مقام والای انسانیت خودش باشد، نه ملعبه باشد.

اسلام خواسته است که زن و مرد حیثیت انسانی شأن محفوظ باشد.

در اسلام، زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد، بلکه زن می‌تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)