تمام ایران و تمام کشورهای اسلامی انجمن اسلامی است، یک انجمن و آن، انجمن الهی.

هر یک از این انجمن‌های محترم شعبه‌ای است از آن انجمن بزرگ اسلامی تحت رهبری امام زمان سلام الله علیه-.

کوشش کنید اسلام را بشناسانید به مردم، این انجمن‌های اسلامی کوشش کنند که این متاعی که ما داریم و هیچ کس ندارد، این قرآنی که ما داریم، این سنّتی که ما داریم و هیچ کس ندارد در دنیا، این را معرفی کنند.

اگر شما خودتان، خودتان را اصلاح نکنید، و خودتان همان‌طوری که اسم انجمن اسلامی روی خودتان گذاشتید، اسلامی نباشید و خودتان را اسلامی نکنید، نمی‌توانید دیگران را به اسلام دعوت کنید.

شما دو تعهّد دارید: یک اسلامی بودن خودتان، یکی اسلامی کردن کردن آن‌جایی که این انجمن‌ها در آن جا هست.

منبع:کلمات قصار ،پند ها و حکمت هایی از حضرت امام خمینی ره /موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)