ما تنها برای محبّت خلق شده‌ایم… پس باید مواظب باشیم تا این سرمایه را بیجا خرج نکنیم و خودمان و زندگی‌مان را وقف خودش بکنیم. و همه‌ی انبیا و اولیای خدا آمدند تا همین را به ما بفهمانند که: تو مال اویی و تنها اوست که باید در دلت جای بدهی.

رفقا این محبّت، کیمیایی است که وجود ما را به طلا تبدل می‌کند و حقیقت الهی را در ذات ما پیاده می‌کند. و اگر این محبّت باشد، مابقی وظایف نیز انجام خواهد شد.

منبع: کتاب پندهای آسمانی، ص ۱۸۶