ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(108)

دروغگوی حواس پرت!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 171 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(106)

برترین یار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 4 ص 103 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(105)

سریال دروغ های «ابن تیمیه»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(104)

دروغی از جناب «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(103)

«منکر» از نظر «ابن کثیر»

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 317 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(102)

دروغ شاخدار!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 3 ص 211 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(101)

خاطره سازی معاویه!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 486 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(100)

صحابی رباخوار!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 255 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-Alghadir33TS

شراب خواری معاویه

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 10 ص 486 کتاب شریف الغدیر ...

AxMatn-ThaqalainSite-TasvirShakhes-(95)

مداح ابن ملجم!

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته شده از جلد 5 ص 507 کتاب شریف الغدیر ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(98)

عنایت خداوند…

عکس نوشته آیت الله انصاری همدانی

برگرفته از سخنان آیت الله انصاری همدانی ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(97)

بدترین اثر گناه

عکس نوشته استاد پناهیان

برگرفته از سخنان استاد پناهیان ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(96)

ولا تَقُل لَهُما اُفٍ

عکس نوشته استاد فاطمی نیا

برگرفته از سخنان آیت الله فاطمی نیا ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-(95)

الله الله الله

عکس نوشته آیت الله سید علی قاضی

برگرفته از وصیت نامه آیت الله سید علی قاضی ...

صفحه 20 از 29« بعدی...10...1819202122...قبلی »