ثقلین
TasvirShakhesEmamHoseyn05

دو گل از بوستان مصطفی خوابیده‌اند، اینجا

مدح فرزندان حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: محمدجواد غفورزاده(شفق)

دو گل از بوستان مصطفی خوابیده‌اند، این جا دو طفل نازنین، خواب پریشان دیده‌اند، این جا   دو گلبرگ تَر، از گل‌های حُسن یوسف زهرا ...

TasvirShakhesEmamHoseyn06

شبی که دیده‌ی خود، پُرستاره می‌کردم

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: علی ناظمی

شبی که دیده‌ی خود، پُرستاره می‌کردم برای غربت دل، فکر چاره می‌کردم   به دانه‌های چو تسبیحِ اشک در دستم برای آمدنت، استخاره می‌کردم   ...

TasvirShakhesEmamHoseyn07

روی تو را به چشم دل، از سرِ دار دیده‌ام

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: غلامرضا سازگار(میثم)

روی تو را به چشم دل، از سرِ دار دیده‌ام جانب مکه پر زند، جان به لب رسیده‌ام   حُرمت جان شکسته‌ام، در دل خون ...

TasvirShakhesEmamHoseyn08

سلام ایزد منّان، سلام جبرائیل

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: ریاضی یزدی

 سلام ایزد منّان، سلام جبرائیل سلام شاه شهیدان، به مسلم بن عقیل!   به آن نیابت عظمای «سیدالشّهدا»! به آن جلالِ خدایی، به آن جمالِ ...

TasvirShakhesEmamHoseyn09

گر بر سرِ دارم، خبر از یارم بیارید

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: علی انسانی

 گر بر سرِ دارم، خبر از یارم بیارید بر کشته‌ی من، جانِ دگر بار بیارید   آرید اگر مژده از آن نرگس بیمار بهر دل ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva14

کارش، میان معرکه، بالا گرفته بود

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: محمد ارجمند

کارش، میان معرکه، بالا گرفته بود شمشیر را به شیوه‌ی مولا گرفته بودتنها میان مردم بیعت‌فروش شهر انبوه کینه، دور و برش را گرفته بوددل ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva13

دل من بر سر این دار، صفایی دارد

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: رضا جعفری

دل من بر سر این دار، صفایی دارد وه! که این شهر، چه بام و چه هوایی دارد   خانه‌ی پیرزنی، خلوت زاویه‌ی من هر ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva12

چون میسّر نشود، فرصت دیدار شما

مدح حضرت مسلم علیه السلام؛ شاعر: محمد عظیمی

چون میسّر نشود، فرصت دیدار شما ما که رفتیم، خداوند نگه دار شما!   نامتان روی علم بود و ز دستم افتاد کاش! برادرش از ...