ثقلین
TasvirShakhes- ola beh tasarof hadthe ghadir dar ahle sonat-13961215

آیا در میان علمای اهل سنت، کسی هست که حدیث غدیر را به همان اعتبار شیعیان، معنا کند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب حدیث غدیر

درست است که حدیث غدیر در میان شیعه و سنی ثابت شده است و میان فریقین متواتر؛ اما بحث اصلی بر روی دلالت حدیث غدیر ...

TasvirShakhes-nahveh esbate velayat dar rooze enzar-13961114

چه طور ممکن است، علی علیه‎‌السلام در کودکی به عنوان امام امت بعد از رسول خدا معرفی گردد؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام

بحث معرفی خلیفه پس از نبی اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله در ماجرای انذار عشیره، ممکن است امری ساده انگارانه جلوه کند و به زبان مخالفین شیعه خوش ...

TasvirShakhes-zekre khaflifati baad az hadithe enzar-13960904

نَقل‌های مختلف حدیث إنذار؛ «خلیفتی من بعدی…» صحیح است ویا «خلیفتی من أهلی…»

تحکیم خلافت بالافصل امیرالمؤمنین با حدیث انذار

در برخی از نقل های حدیث إنذار، عبارت«خلیفتی من بعدی...» و در برخی دیگر«خلیفتی من أهلی...» ذکر شده است و به همین علت بعضی می‌گویند ...

TasvirShakhes-shobhekhelafatamiralmomenin(AS)13960514

آیا در وصیت های پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله به علی علیه‌السلام حرفی از خلافت پس از ایشان زده شده بود؟

پاسخ به شبهه خلافت امیرالمؤمنین

برخی گویند: وصيت‌هاي مختلف پيامبر اكرم صلی‌الله‌علیه‌وآله به علي ابن ابي طالب، هچگونه دلالتي بر خلافت و امامت ايشان ندارد؛ بلكه تمامي اين موارد وصيت‌هايي ...