ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13970718-Nezameakhlagh-Thaqalain_IR

نظام اخلاقی-جلسه اول

آیت الله صدیقی؛ 18 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tosiye-78-ThaqalainSite

نظام عالم و جریان معجزه

پرسش و پاسخ پیرامون توصیه

خداوند بعد از اينكه نظام عالم را آفريد، برابر نظامى كه خلق كرده كارى به قوانين حاكم ندارد و دست به اين نظام نمى زند. با ...