ثقلین
TasvirShakhes-Abdollahi-13980415-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 15 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980415-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه سوم

دکتر ابهری؛ 15 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980415-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 15 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980415-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه دوم

دکتر ابهری؛ 15 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abhari-13980415-Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

آسیب شناسی اجتماعی ـ جلسه اول

دکتر ابهری؛ 15 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseiniyan-13980412-Amoozesh Word-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های کاربردی نرم افزار Word برای پایان نامه نویسی

حجت الاسلام حسینیان؛ 12 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseiniyan-13980411-Maghale nevisi-Thaqalain_IR

کارگاه مقاله نویسی

حجت الاسلام حسینیان؛ 11 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyniyan Va Boland Ghamat-13980229-Naghde Film Jazire Shater-Thaqalain_IR

نقد معرفت شناختی «فیلم جزیره شاتر»

مدرسه علمیه امام خمینی(ره)؛ 29 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nahavandi-13971202-Feghholloghat-Thaqalain_IR

کارگاه فقه اللغه

استاد دکتر محمد ملکی نهاوندی؛ 02 اسفند 97
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Alavi-13971109-Noor-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های پژوهشی در نرم افزارهای نور ـ جلسه اول

حجت الاسلام علوی؛ 09 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Arafi-13970926-Jashnvare Mirdamad-Thaqalain_IR

سخنرانی حضرت آیت الله اعرافی

اختتامیه ششمین جشنواره میرداماد؛ 26 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jashnvare Mirdamad-13970926-Thaqalain_IR

اختتامیه ششمین جشنواره میرداماد

مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران؛ 26 آذر 1397

روز دوشنبه مورخ 26 آذر ماه 1397 به مناسبت روز پژوهش، اختتامیه ششمین جشنواره پژوهشی میرداماد در تجلیل پژوهشگران برتر حوزه علمیه امام خمینی (ره) ...

TasvirShakhes-Nabavi-13970617-OlgoEslami-Thaqalain_IR

نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام سید عباس نبوی؛ 17 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Navabi-Pajoohesh-Thaqalain_IR

نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام سید عباس نبوی؛ 17 شهریور 1397

نشست «نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» روز شنبه مورخ 17 شهریور 1397 با حضور «حجت الاسلام دکتر سید عباس ...

صفحه 10 از 14« بعدی...89101112...قبلی »