ثقلین
TasvirShakhes-Hamayesh-Vaseti-13971111-Thaqalain_IR

تحول روش‌شناسی فقه پس از انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام عبدالحمید واسطی؛ 11 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hamayesh-Yousefi-13971111-Thaqalain_IR

تأسیس و توسعه فقه‌الاقتصاد

حجت‌الاسلام احمدعلی یوسفی؛ 11 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hamayesh-AliDoost-13971111-Thaqalain_IR

تأسیس و توسعه فلسفه اصول و فلسفه فقه

آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست؛ 11 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hamayesh-Rashad-13971111-Thaqalain_IR

نگاهی به ابعاد و انواع تحولات فقه پس از انقلاب

آیت الله علی اکبر رشاد؛ 11 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hamayesh13971111-Thaqalain_IR

همایش انقلاب اسلامی و تحول فقه

مسجد حوزه علمیه امام حسین(ع) تهران؛ 11 بهمن 1397

روز پنجشنبه مورخ 11 بهمن ماه 1397، همایش «انقلاب اسلامی و تحول فقه» به همت مرکز مدیریت حوزه علمیه تهران در محل مسجد حوزه علمیه ...