ثقلین
TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-01-ThaqalainSite

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

مذهب شیعه چرا مذهب جعفری نامیده شد؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-17-ThaqalainSite

مذهب جعفری

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

مذهب جعفری ...

TasvirShakhes-ShiaVaSonnat06

فضاسازی اهل بیت علیهم السلام برای شناخت جایگاهشان

حجت الاسلام کاشانی؛ درس تاریخ اسلام دانشگاه امام صادق علیه السلام
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-TaamoliDarMaktabeEmamSadegh

تأملی در مکتب علمی – آموزشی صادق اهل بیت علیهم السّلام

مقاله ای از حجت الاسلام حسن تقی زاده (دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد)

برای همه آنان که به نظام های موفق علمی آموزشی می اندیشند مطالعه و بررسی مدرسۀ امام صادق علیه ‌السلام از اهمیت ویژه ای برخوردار ...

TS-ShiaShenasi-08

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۸

حجت الاسلام کاشانی؛ 08 / 07 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-07

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۷

حجت الاسلام کاشانی؛ 25 / 06 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-06

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۶

حجت الاسلام کاشانی؛ 01 / 06 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-Kan-EmamSadeghAS-13940524-ThaqalainSite

امام صادق علیه السلام و حفظ میراث عاشورا

حجت الاسلام کاشانی؛ 24 / 05 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-1000400EmamSadeghAhleBeyt

نقش حیاتی امام صادق علیه السلام در تثبیت مکتب اهل بیت علیهم السلام

حجت الاسلام کاشانی؛ 20 / 05 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-05

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۵

حجت الاسلام کاشانی؛ 30 / 02 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-04

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۴

حجت الاسلام کاشانی؛ 26 / 01 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-03

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۳

حجت الاسلام کاشانی؛ 20 / 12 / 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-02

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۲

حجت الاسلام کاشانی؛ 29 / 11 / 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TS-ShiaShenasi-01

مقدماتی بر شیعه شناسی – جلسه ۱

حجت الاسلام کاشانی؛ 01 / 11 / 1393
در حال لود شدن فایل های صوتی...