ثقلین
TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-AhleBeyt-780-Thaqalain_IR

معنای «قتیل العبرات»

پرسش و پاسخ پیرامون امام حسین علیه السلام

«قتیل العبرات» به چه معنا است؟ ...

TasvirShakhesemamhosein30

علل و انگیزه‌های قیام امام حسین علیه السلام

چهار فرمایش رهبری پیرامون قیام امام حسین علیه السلام

بیانات رهبری در خطبه‌های نمازجمعه – 19 / 03 / 1374 ...

TasvirShakhesemamhosein1

عبرت گیری از تاریخ صدر اسلام

چهار فرمایش رهبری پیرامون قیام امام حسین علیه السلام

بیانات رهبری در دیدار فرماندهان لشکر 27 محمد رسول‌الله صلی الله علیه و آله و سلم - 20 / 03 / 1375 ...

TasvirShakhesemamhosein14

عبرت های عاشورایی ۲

چهار فرمایش رهبری پیرامون قیام امام حسین علیه السلام

برگرفته شده از بیانات رهبری در خطبه‌‌های نمازجمعه؛ 18 / 02 / 1377 ...

TasvirShakhesemamhosein9

عبرت های عاشورایی ۱

چهار فرمایش رهبری پیرامون قیام امام حسین علیه السلام

برگرفته شده از بیانات رهبری در دیدار فرماندهان گردان‌های عاشورا- 22 / 4 / 1374 ...