ثقلین
TasvirShakhes-ejbare ahlebayt beh esmat-13961209

آیا اهلبیت مجبور به دوری از گناه شده اند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب عصمت در دیدگاه شیعه

درآیه تطهیر آمده که «خداوند چنین می خواهد که هررجس وآلایشی را از شما خانواده (نبوت) ببرد وشما را ازهرعیب پاک ومنزه گرداند» حال سؤال ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-1126-Thaqalain-IR

سوره ای که به هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نموده اند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

کدام سوره به هنگام نزول هفتاد هزار فرشته آن را بدرقه نموده اند؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-719-Thaqalain-IR

نام اولین فرشته‌ ای که بر حضرت آدم(علیه السّلام) سجده کرد

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اولین فرشته‌ ای که بر حضرت آدم(ع) سجده کرد، چه نام داشت؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-542-Thaqalain-IR

نشانه های فرشته های جنگ بدر

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

فرشتگانی که در جنگ بدر به کمک مسلمانان آمدند، چه نشانه‌هایی داشتند و چه کسی جلودار آنان بود؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-405-Thaqalain-IR

دو فرشته به نام‌ های عتید و رقیب

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

آیا برای ثبت اعمال همه انسان‌ها فقط دو فرشته مأمور هستند یا به تعداد هر انسانی دو فرشته به نام‌های عتید و رقیب وجود دارند؟ ...

TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-320-Thaqalain-IR

درخواست کافران مبنی بر ارسال فرشته‌

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

چرا به دنبال درخواست کافران مبنی بر ارسال فرشته‌ای به عنوان پیامبر و یا به همراه او، خداوند می‌فرماید حتی در این صورت هم باز ...

TasvirShakhes-MaheRamezan-28-ThaqalainSite

منزل برزخ

پرسش و پاسخ پیرامون ماه مبارک رمضان

در دعاى ابوحمزه ثمالى از «نكير و منكر» و درباره دو فرشته شب اول قبر گفته شده است؛ لطفا درباره شب اول قبر و حقيقت ...