ثقلین
TasvirShakhes-QasideFatemi-006-Thaqalain_IR

قصیده ی فاطمی از محمود عرفانی «خادم»

به انتخاب جواد هاشمی؛ ایام فاطمیه سال 1396

«گوهر؛ گوهر» عنوان كتابي است كه به بررسي سي قصيده ي فاطمي پرداخته است. همه در وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و همگي مختوم به ...

TasvirShakhes-Kashani-13961111-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 11 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961111--fatemiye-jamee-saz-Thaqalain_IR

فاطمیه جامعه ساز ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 11 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-QasideFatemi-005-Thaqalain_IR

قصیده ی فاطمی از سیّد محمّد حسن میرجهانی «حیران»

به انتخاب جواد هاشمی؛ ایام فاطمیه سال 1396

«گوهر؛ گوهر» عنوان كتابي است كه به بررسي سي قصيده ي فاطمي پرداخته است. همه در وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و همگي مختوم به ...

TasvirShakhes-Kashani-13961110-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام کاشانی؛ 10 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961110--fatemiye-jamee-saz-Thaqalain_IR

فاطمیه جامعه ساز ـ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 10 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-QasideFatemi-004-Thaqalain_IR

قصیده ی فاطمی از «حسینی»

به انتخاب جواد هاشمی؛ ایام فاطمیه سال 1396

«گوهر؛ گوهر» عنوان كتابي است كه به بررسي سي قصيده ي فاطمي پرداخته است. همه در وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و همگي مختوم به ...

TasvirShakhes-Kashani-13961109--fatemiye-jamee-saz-Thaqalain_IR

فاطمیه جامعه ساز ـ جلسه دوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 09 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961109-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه سوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 09 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-QasideFatemi-003-Thaqalain_IR

قصیده ی فاطمی از «ترکی شیرازی»

به انتخاب جواد هاشمی؛ ایام فاطمیه سال 1396

«گوهر؛ گوهر» عنوان كتابي است كه به بررسي سي قصيده ي فاطمي پرداخته است. همه در وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و همگي مختوم به ...

TasvirShakhes-Kashani-13961108--fatemiye-jamee-saz-Thaqalain_IR

فاطمیه جامعه ساز ـ جلسه اول

حجت الاسلام کاشانی؛ 08 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13961108-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه دوم

حجت الاسلام کاشانی؛ 08 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-QasideFatemi-002-Thaqalain_IR

قصیده ی فاطمی از «پریشان کاشانی»

به انتخاب جواد هاشمی؛ ایام فاطمیه سال 1396

«گوهر؛ گوهر» عنوان كتابي است كه به بررسي سي قصيده ي فاطمي پرداخته است. همه در وزن «مفتعلن فاعلات مفتعلن فع» و همگي مختوم به ...

TasvirShakhes-Kashani-13961107-jaygahe-velayat-va-beraat-Thaqalain_IR

جایگاه ولایت و برائت ـ جلسه اول

حجت الاسلام کاشانی؛ 07 بهمن 96
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 10« بعدی...34567...10...قبلی »