ثقلین
TasvirShakhes-ejbare ahlebayt beh esmat-13961209

آیا اهلبیت مجبور به دوری از گناه شده اند؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب عصمت در دیدگاه شیعه

درآیه تطهیر آمده که «خداوند چنین می خواهد که هررجس وآلایشی را از شما خانواده (نبوت) ببرد وشما را ازهرعیب پاک ومنزه گرداند» حال سؤال ...

TasvirShakhes-natijeh enzare ashire-123960904

حاصلِ جلسه إنذار عشیره

نتیجه اولین دعوت علنی

حاصل دعوت علنی پیامبرصل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم در میان بزرگان قوم این بود که اولاً؛ حضرت علی‌علیه‌السلام خلیفه بعد از ایشان است و ثانیاً؛ جناب ابوطالب به پیامبرصل‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلم ...