ثقلین
TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-685

نابودی تمام سنن نبوی

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب «الامّ» جزء 2 ص 504 ...

TasvirShakhes-TarikhEslam-90-13960511-Thaqalain-Ir

منازعه محمدبن حنفیه با عبداللَّه بن زبیر و ظهور خَشَبیه‏

مقاله ای از احمد روح الله بهرامی

محمد بن حنفیة معروف به ابن حنفیه، فرزند امام على‏علیه السلام و مادرش زنى به نام خوله‏ى حنفیه بود. پس از شهادت امام حسین‏علیه السلام ...

TasvirShakhesemamhosein116

امام حسین علیه السلام در مدینه و ملاقات های ایشان

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

یزید سه روز بعد از مرگ معاویه به دمشق رسید و در ضمن سخنرانی برا ی مردم ،حکومتش را اعلام نمود و مردم هم با ...

TasvirShakhesEmamgosein117

قضیه ولیعهدی یزید (بخش دوم)

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

معاویه در سفر دوم خود به مدینه به والی آنجا دستور داد تا با خشونت و شدت عمل بیشتری از مردم برای یزید بیعت بستاند ...

TasvirShakhesemamhosein18

قضیه ولیعهدی یزید (بخش اول)

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

یکی از اقدامات معاویه برای تثبیت و تحکیم پایه های زمامداری موروثی سلسله اموی و نیز استمرار اهداف دین ستیزانه خویش ،طرح ولیعهدی یزید بود ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva05

مواضع امام حسین علیه السلام در برابر حکومت معاویه و مبارزات سیاسی آن حضرت

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

موضع گیری ها و مبارزات امام حسین (ع) در دهه آخر حاکمیت معاویه بی تردید حکایت از روحیه تسلیم ناپذیری و ظلم ستیزی آن حضرت  ...

TasvirShakhesemamhosein1

موانع قیام امام حسین علیه السلام بر ضد معاویه(بخش اول)

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

در پاسخ به این پرسش که چرا امام حسین (ع) در دوران امامت ده ساله خویش در عصر معاویه قیام نکرد باید به وجود یک ...

TasvirShakhes-EmamHoseyn-pishva19

نقش دعوت و بیعت کوفیان در قیام عاشورا[۱]

سیری در مقتل نویسی و تاریخ نگاری عاشورا از آغاز تا عصر حاضر

دعوت و بیعت مردم کوفه با امام حسین (ع) هرگز یکی از علل و عوامل مهم برپایی نهضت عاشورا نبود و هیچ نقش تعیین کننده ...