ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-14000226-MadreseEmamKhomeyni2-Thaqalain_IR

جلسه «هم افزایی و آشنایی نخبگان و فعالان فرهنگی سطح شهر تهران با حوزه علمیه امام خمینی(ره) شعبه ۲»

آیت الله صدیقی؛ 26 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13991225-GrohJahdi-Thaqalain_IR

دیدار با طلاب جهادی مدرسه علمیه امام خمینی(ره)

درس اخلاق آیت الله صدیقی؛ 25 / اسفند / 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Tolab Jahadi Madrese Emam Khomeini(RH)-Fatemiye 1399-Thaqalain_IR

گزارش گروه جهادی طلاب جهادی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران در ایام فاطمیه سال ۱۳۹۹

طلاب جهادی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) تهران

گروه جهادی حوزه علمیه امام خمینی(ره) همه ساله در ایام فاطمیه عازم مناطق محروم جنوب ایران شده و در عرصه های تبلیغی، قرآنی و عمرانی ...