ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-14000212-Roze 19 Ramezan-Thaqalain_IR

روز «ضربت خوردن امیرالمؤمنین صلوات الله علیه»

حجت الاسلام محسنی؛ 12 اردیبهشت 1400
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13990224-19Ramazan-Thaqalain_IR

ضربت خوردن امیرالمؤمنین علیه السلام

حجت الاسلام محسنی؛ 24 اردیبهشت 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...