ثقلین
TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1393-37-Thaqalain_IR

مولفه های توسعه و پیشرفت از نظرگاه اسلام با توجه به آرمان شهر مهدوی

مقاله ای از معنوي سيدمجتبي و بهروزي لك غلامرضا

توسعه و پيشرفت به عنوان شاخصي مهم، براي جوامع بشري شناخته شده است و اين سوال وجود دارد که مولفه ها و عوامل شکل دهنده ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1393-36-Thaqalain_IR

چرایی و ضرورت الگوگیری از آرمان شهر مهدوی و نقش الگویی آن در توسعه و پیشرفت جامعه حاضر

مقاله ای از موسوي آقداش سيدابوالفضل و شاكري زواردهي روح اله

بشر همواره دنبال پيشرفت و کمال خويش بوده است و در اين راه، ضرورت تاسي به يک الگوي کامل را يکي از بديهيات مي داند. ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1393-35-Thaqalain_IR

درآمدی بر مبانی الگوی اسلامی پیشرفت با الهام از ویژگی های جامعه عصر ظهور

مقاله ای از صالحي حسن و سرآباداني حسين و يوسفيان مهدي

يکي از عناصر محوري در تمدن سازي، تبيين نوع نگاه به مقوله توسعه و ارائه مسير تحقق آن است. به همين دليل در سال هاي ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1393-34-Thaqalain_IR

بررسی مناسبات انتظار موعود و الگوی اسلامی پیشرفت در اندیشه مقام معظم رهبری

مقاله ای از ملايي حسن و جعفري محمدصابر

تدوين الگوي اسلامي پيشرفت، از جمله دغدغه هاي سال هاي اخير حضرت آيت الله خامنه اي براي بهبود کارآيي نظام اسلامي در مسير دستيابي به ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-14-Thaqalain_IR

مهدویت و جایگاه آن در چشم انداز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

مقاله ای از كارگر رحيم

«آينده پژوهي» به عنوان يکي از حوزه هاي مطالعاتي، اين رسالت را بر عهده دارد که مديريت آينده جهان را ترسيم سازد. بر همين مبنا ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-13-Thaqalain_IR

وجوه الگویی ارتباطات در جامعه مهدوی برای جامعه امروز با روش پس نگری

مقاله ای از بهروزي لك غلامرضا و حاجي سياري مهدي

«پس نگري»، يکي از روشهاي موثر آينده پژوهي براي رقم زدن آينده هاي بلند مدت است. در مقاله حاضر با بهره گيري از اين روش ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-12-Thaqalain_IR

مهدویت و آینده پژوهی

مقاله ای از شاكري زواردهي روح اله و شاهرخي ساردو رضوانه

موضوع مورد بررسي در اين پژوهش، «مهدويت و آينده پژوهي» است که به بررسي مفهوم مهدويت و آينده پژوهي و روابط موجود ميان آن دو ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-11-Thaqalain_IR

نور مهدی، هدایتگری از فراسوی آینده

مقاله ای از پورعزت علي اصغر و عليپور ميثم و سعدآبادي علي اصغر

تجلي انتظار بر فراگرد آينده سازي، از جمله جلوه هاي بسيار مهم و تحليل ناشده مهدويت است. شأن امام مهدي (عج) در هدايت گري مردم، ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-10-Thaqalain_IR

بایسته های علمی در آینده پژوهی مهدوی

مقاله ای از پوررستمي حامد

«آينده پژوهي»، هنر شکل دادن به آينده است؛ به آن شکل که آينده را مي خواهيم. آينده شناسي از اين منظر، دانش شناخت تغييرات است ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-09-Thaqalain_IR

آینده پژوهی در پرتو انتظار پویا با تاکید بر کارکرد وحدت امت اسلامی

مقاله ای از علي اکبري راضيه

امروزه، «آينده پژوهي»، به عنوان دانش شناخت و شکل دهي به آينده، جايگاه مهمي در دنيا پيدا کرده و به عرصه هاي مختلف زندگي انسان ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1392-08-Thaqalain_IR

تحلیلی کارکردگرایانه بر آموزه های متعالی مهدویت از نگاه آینده پژوهی

مقاله ای از قرباني سعيد

آينده پژوهي، حوزه نسبتا جديدي است که به لحاظ گستردگي و تنوع حوزه هاي مرتبط، دستاوردهاي بسيارمهمي براي کشورها و جوامع داشته؛ به گونه اي ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1391-07-Thaqalain_IR

بررسی شاخصه های جامعه زمینه ساز ظهور با تاکید بر روایات نصرت

مقاله ای از آصف آگاه سيدمحمدرضي

در اين مورد که آيا زمينه سازي براي ظهور و حکومت امام مهدي لازم است، يا بالعکس، اين که وظيفه ما زمينه سازي نيست و ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1391-06-Thaqalain_IR

تاملی در روایات اسرار غیبت

مقاله ای از رحيمي جعفري محسن و طبسي نجم الدين

علت غيبت، از مباحث مهم، در مورد ويژگي هاي امام عصر است که ذهن تمام دوستداران آن حضرت را به خود مشغول کرده است. از ...

TasvirShakhes-FaslNameEntezarMoud-1391-05-Thaqalain_IR

سیر تاریخی استفاده از عنوان «مهدی» در نگاه اسلام شناسان غربی

مقاله ای از سعادت حميد و بهروزي لك غلامرضا

از آن جا که اعتقاد به مهدي موعود، همزاد اسلام بوده و بارزترين تجلي را در بشارت هاي پيامبر ص داشته است؛ فرقه هاي اسلامي ...

صفحه 3 از 4812345...102030...قبلی »