ثقلین
TasvirShakhesemamhosein28

دختر شه با ادب تا دامن بابا گرفت

شهادت امام حسین علیه السلام؛ شاعر: سیدعبدالحسین رضایی

دختر شه با ادب تا دامن بابا گرفت کار عشق و عاشقی در کربلا، بالا گرفت   گفت: ای جان پدر! دیدی که چرخ بی‌وفا ...