ثقلین
TasvirShakhes-ayeh etaat az manzare ahle sonat-13961214

دیدگاه اهل سنت در رابطه با آیه «اطاعت» چیست و چه نقدى بر آن وارد است؟

پاسخ به شبهه ای در جهت تخریب دلالت آیه اطاعت

آیه «اطاعت» یا همان «اولی الامر» از جمله آیاتی است که در آن معرکه آراء را مشاهده می نماییم! شیعه بر اساس دلایل متقن و ...

TasvirShakhes-AyeMobahele-13960414-Thaqalain-Ir

دلالت آیه مباهله بر خلافت بلافصل امیر المؤمنین علیه السّلام

مقاله ای از عبدالحسین حاجی ابوالحسنی و محمد نوری

يكی از دلايل متقن و مستند بر امامت و خلافت حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام آيه شريفه مباهله است. در اين آيه خداىْ تعالی به پيامبرش ...