ثقلین
TasvirShakhes-veladate amir almomenin dar daroone kaebeh-13961012

آیا واقعاً امیرالمؤمنین علیه‌السلام، در درون کعبه به دنیا آمده است؟

پاسخ به شبهه ای در جهت فضایل امیرالمؤمنین علیه‌السلام

بی شک، احدی جز امیرالمؤمنین علیه السلام در کعبه به دنیا نیامده است؛ این فضیلت انحصاری، همواره مؤرد تأکید و احتجاجِ شیعیان در طول تاریخ ...

TasvirShakhes-WTNPP-196-ThaqalainSite

فلسفله ساختن برجهای بلند اطراف خانه خدا وسایه انداختن به کعبه

پرسش وپاسخ پیرامون وهابیت

خواستم درموردسايه افكندن برخانه ي خدابپرسم آياچنين چيزي حقيقت داره كه كافران برج بلندي ساختن كه سايه ي آن زمان وساعت خواستي برروي خانه ي ...