ثقلین
TasvirShakhes-bazdide13960910

بازدید آیت الله صدیقی از خانواده های شهدای تیپ فاطمیون

جمعه 10 آذز 1396

حضرت آیت الله صدیقی روز جمعه به همراه حجت الاسلام محسنی (مدیر حوزه علمیه امام خمینی رحمة الله علیه) و حجت الاسلام مرادی (معاونت تبلیغ ...

TasvirShakhes-MojahedinBiEddeA-04-ThaqalainSite

مهاجرین بی ادعا – قسمت چهارم

کلیپ تصویری از سخنرانی دکتر رائفی پور در مورد مدافعان حرم افعانی - تیپ فاطمیون

...

TasvirShakhes-MojahedinBiEddeA-03-ThaqalainSite

مهاجرین بی ادعا – قسمت سوم

کلیپ تصویری از سخنرانی دکتر رائفی پور در مورد مدافعان حرم افعانی - تیپ فاطمیون

...

TasvirShakhes-MojahedinBiEddeA-02-ThaqalainSite

مهاجرین بی ادعا – قسمت دوم

کلیپ تصویری از سخنرانی دکتر رائفی پور در مورد مدافعان حرم افعانی - تیپ فاطمیون

...

TasvirShakhes-MojahedinBiEddeA-01-ThaqalainSite

مهاجرین بی ادعا – قسمت اول

کلیپ تصویری از سخنرانی دکتر رائفی پور در مورد مدافعان حرم افعانی - تیپ فاطمیون

...

TasvirShakhes-MostanadeMoalem

مستند معلم

مستندی درباره تیپ فاطمیون در سوریه - کاری از نصر تی وی

...