ثقلین
TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-748-Thaqalain-IR

واکنش قرآن کریم در ارتباط با تحقیر و تمسخر همسر، خویشان و بستگان

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

قرآن کریم در ارتباط با تحقیر و تمسخر همسر، خویشان و بستگان او چه واکنشی نشان می‌دهد؟ ...

TasvirShakhes-TasvirShakhes-PorseshVaPasokh-Quran-531-Thaqalain-IR

برخورد با افرادی که آیات الهی را به تمسخر می گیرند

پرسش و پاسخ پیرامون قرآن

اگر کسانی آیات الهی را به تمسخر گرفته و یا به پیامبر(ص) و امامان(ع) توهین کنند، چگونه باید با آنان برخورد کرد؟! ...

TasvirShakhes-AxMatn-ThaqalainSite-322

پدر جد داعشی گری

نکاتی از کتاب شریف الغدیر

برگرفته از کتاب اللؤلؤ المکین سؤال 28 ...

TasvirShakhes-EmamZaman-ESQ-22-ThaqalainSite

چه کسانی در برابر امام زمان(عج) می ایستند؟

پرسش و پاسخ پیرامون مهدویت؛ ناگهانى بودن قيام

چه کسانی در برابر امام زمان(ع) می ایستند؟ ...

TasvirShakhesporseman419

موضع گیری صریح و مؤدّبانه

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال: من سه فرزند دارم که مسائل عبادی و حجاب خود را به خوبی رعایت می‌کنند؛ امّا از وقتی با فامیل نزدیک خود رفت و ...

TasvirShakhesporseman251-(1

پذیرش مشکل

پرسمان کودک-استاد تراشیون

سؤال:پسری چهارده ساله دارم که مشکلی در ظاهر چشمانش وجود دارد و باعث می شود که در مدرسه مورد تمسخر بچّه ها قرار گیرد. می ...