ثقلین
TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-14-ThaqalainSite

صحّت حدیث ولدنی ابوبکر مرتین که به امام صادق علیه السلام نسبت داده شده

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا حدیث ولدنی ابوبکر مرتین که به امام صادق (ع) نسبت داده شده صحیح است؟ اگر صحیح است چطور با جمله اصلاب شامخه و ارحام ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-13-ThaqalainSite

نذر امام صادق علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا چیزی به عنوان نذر امام صادق(ع) صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-12-ThaqalainSite

امام صادق علیه السلام مؤسس مذهب شیعه

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق (ع) مؤسس مذهب شیعه است؟ و لقب رئیس مذهب برای آن حضرت صحیح است؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-11-ThaqalainSite

اساتیدی از اهل سنت از شاگردان امام صادق علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق (ع) اساتیدی از اهل سنت داشته اند؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-10-ThaqalainSite

اشعاری را که در مدح امام صادق علیه السلام است

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

در صورت امکان اشعاری را که در مدح امام صادق (ع) است برای ما ترجمه فرمایید. ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-09-ThaqalainSite

چهار هزار شاگرد امام صادق علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا واقعاً امام صادق چهار هزار شاگرد پرورش داد؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-08-ThaqalainSite

علت روی کار نیامدن ائمه اطهار علیه السلام به جای بنی عباس

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

علت روی کار نیامدن ائمه اطهار(ع) به جای بنی عباس چیست؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-07-ThaqalainSite

اعتبار تعبیر خواب موجود و تعابیری که از امام صادق علیه السلام نقل می‌کنند

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا کتاب‌های تعبیر خواب موجود و تعابیری که از امام صادق(ع) نقل می‌کنند معتبرند؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-06-ThaqalainSite

تراشیدن سیبیل امام صادق علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) سِبیل خود را از ته می‌‌تراشید؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-05-ThaqalainSite

استدلال امام صادق علیه السلام در مناظره با «ابو شاکر دیصانی»

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) در مناظره با «ابو شاکر دیصانی» چه استدلالی پیرامون اثبات خداوند بیان می‌کند؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-04-ThaqalainSite

روایت در مورد آفرینش قلب انسان با این شکلی که هست

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا برای آفرینش قلب انسان با این شکلی که هست، دلیلی در روایات وجود دارد؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-03-ThaqalainSite

آیا امام صادق علیه السلام در گفت‌وگو با صوفیان و در نکوهش دنیاگریزی افراطی

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

آیا امام صادق(ع) در گفت‌وگو با صوفیان و در نکوهش دنیاگریزی افراطی؛ به سیره ابوبکر استناد کرده و او را می‌ستاید؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-02-ThaqalainSite

لعن ام حکم دختر ابوسفیان پس از هر نماز واجب توسط امام صادق علیه السلام

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

ام‌حکم دختر ابوسفیان چه شخصیتی بود که توسط امام صادق(ع) پس از هر نماز واجب، لعن می‌شد؟ ...

TasvirShakhes-EmamSadegh-ESQ-01-ThaqalainSite

تفسیر روایت:«امامتشان دوازده هزار جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد»

پرسش وپاسخ پیرامون حضرت امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق(ع) در روایتی می‌فرماید که؛ «امامتشان دوازده هزار جهان را تحت پوشش قرار می‌دهد»؛ تفسیر این روایت چیست؟ ...

صفحه 5 از 9« بعدی...34567...قبلی »