ثقلین
TasvirShakhes-08-Sadighi-13970423-Hadiye-Ma-Dar-In-Mah-Behtar-Ast-Che-Bashad-Thaqalain_IR

هدیه ما در این ماه بهتر است چه باشد؟

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-07-Sadighi-13970423-Natije-Movafaghiyat-Dar-Chele-Mousaviye-Thaqalain_IR

نتیجه موفقیت درچله موسویه

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-06-Sadighi-13970423-Favayede-Goftane-Zekre-La-Elaha-Ela-Allah-Thaqalain_IR

فواید گفتن ذکر لا اله الا الله

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-05-Sadighi-13970423-Zekre-Tosiye-Shode-Tavasote-Ayatollah-Ghazi-Dar-Mahe-Zel-Ghade-Thaqalain_IR

ذکر توصیه شده آیت الله قاضی در ماه ذی القعده

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-04-Sadighi-13970423-Behtarin-Karha-Dar-Chele-Mousaviye-Chist-Thaqalain_IR

بهترین کارها در چله موسویه چیست؟

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-03-Sadighi-13970423-Mahe-Tarke-Jangidan-Ba-Khoda-Thaqalain_IR

ماه ترک جنگیدن با خدا

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-02-Sadighi-13970423-Mahe-Tazakor-Va-yade-Khoda-Thaqalain_IR

ماه تذکر و یاد خدا

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-01-Sadighi-13970423-Che-Karhaei-Ra-Dar-Aval-Mah-Niyat-Konim-Thaqalain_IR

چه کارهایی را در اول ماه نیت کنیم؟

کلیپ صوتی از آیت الله صدیقی در باب «چله موسویه»
در حال لود شدن فایل های صوتی...